mature mobil porn porn indonesia Pornhub xnxx youporn teen porn xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx realpornfilms.com http://pornholo.net asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info watch latina porno xnxx amateur porn pornovidio bokep

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 (2560)


ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กมลรัตน์ กุลด้วง และสุภัทรา โพธิ์แก้ว

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร
กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิมพิศา พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงค์บุตร, ภุมรินท์ โพนทอง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซีย ในบริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครพนม
สัญญา มีสิม, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พิทักษ์ชัย เฟื่องแก้ว, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในจังหวัดนครพนมและสุโขทัย
วสันต์ เพิงสูงเนิน, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, สุพัตรา โพธิ์แก้ว, พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว และพชร มงคลสุข

การแยกและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนแบคทีเรียทนความร้อนจากไลเคน
กุสุมา บ่วงราบ, เกศแก้ว พูลรักษา, วงศกร พงศ์โสภิตานันท์, ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์, มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, ภัครพล พูลสุขโข และเอก แสงวิเชียร

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 (2558)


การศึกษาไลเคน สกุล Pyxine Fr. ในบริเวณหมู่เกาะต่างๆของประเทศไทย 
สัญญา มีสิม, ภุมรินท์ โพนทอง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, 

ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย (Ascomycota, Lecanorales) ตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 
กวินนาถ บัวเรือง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, ภุมริน พลทอง, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, สัญญา มีสิม, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและสุรินทร์ 
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กลวัชร อุปถัมภ์ และ พัทธนันท์ นุชคง

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 (2556)


การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง 

ไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษาเบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 
สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัญญา มีสิม, พิมพา นิรงค์บุตร, และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ 
กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม 

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 5 (2554)


ไลเคนบนหิน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสารวจสู่การอนุรักษ์ 
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 (2552)


ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
กัณฑรีย์ บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณลัก, พิมพา นิรงค์บุตร, วสันต์ เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข์ เพาะเจริญ, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก 

ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะคราม 
กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข, สรินทิพย์ มุ่งสูงเนิน

185162

Your IP: 18.205.60.226
2019-12-06 20:23
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

Instagram profile picture size

çeviri malatya oto kiralama malatya web tasarım parça eşya taşıma shell download sadrazam shell alfa shell şehirler arası nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac medyum tavsiyeleri medyum şikayetleri medyum yorumları medyum dolunay medyum aşk büyüsü metal hrp sac paslanmaz çelik web tasarım seo hazır web sitesi evcil hayvan taşıma da pa checker paykwik bozum kadıköy sex shop sex shop strapon botoks botox botoks fiyatları cialis fiyat viagra satış