teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
หนังสือ 
4 ไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิในประเทศไทย 

ผู้แต่ง : พชร มงคลสุข และสัญญา มีสิม

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า : 186 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318) 


3 ไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ศิลปกรรมตามธรรมชาติ 

ผู้แต่ง : พชร มงคลสุข และวสันต์ เพิงสูงเนิน

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า : 195 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318) 


2 ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงชายทะเล

ผู้แต่ง : หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า : 136 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)


1 ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้แต่ง : หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า : 114 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)