teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท)
The Congress on Science and Technology of Thailand (STT)
STT44 : 2561 : กรุงเทพมหานคร
82 The influence of watering soil and thallus on physiological processes and natural products of the transplanted lichen Parmotrema tinctorum

Mongkol Phaengphech, Prichukorn Khongsatra, Wetchasart Polyiam, Chutima Sriviboon, Kansri Boonpargob

81 Growth and survival of the epiphytic cyanolichen Coccocarpia palmicola in a tropical rain forest in Thailand

Pitakchai Fuangkeaw, Bungon Wannalux, Chaiwat Boonpeng, Kawinnat Buaruang, Kansri Boonpragob

80 Biodiversity of discocrustose lichen of mangrove forest in the eastern coast of Thailand

Phimpisa Phraphuchamnong, Kawinnart Buaruang, and Patchara Mongkolsuk

STT42 : 2559 : กรุงเทพมหานคร
 79 Soil watering, fertilizer and plant hormone enhance efficiency of photosystem ii of the transplanted lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale 

Mongkol Phaengphech, Pitukchai Fuangkaew, Wetchasart Polyiam, Santi Watthana, Kansri Boonpargob

STT41 : 2558 : จังหวัดนครราชสีมา
78 Biodiversity of Discolichens in mangrove forest at Chanthaburi and Trat provinces 

Phimpisa Phraphuchamnong, Kawinnart Buaruang, Pachara Mongkolsuk

77 Biodiversity of Peltigeralian lichen in mangrove forest of Trat and Chanthaburi province 

Kawinnat Buaruang, Pachara Mongkolsuk

76 Biodiversity of the lichen family Graphidaceae in mangrove forest, Rayong province 

Vasun Poengsungnoen, Pachara Mongkolsuk

75 How old are those conspicious lichens inhabit the tropical rain forest at Khao Yai National Park, Thailand 

Wetchasart Polyiam, Bungon Wannalux, Santi Wattana, Kansri Boonpragob

74 Lichens family Physciaceae, Ascomycota in mangrove forest at Chanthaburi and Trat provinces 

Sanya Meesim, Pachara Mongkolsuk

STT40 : 2557 : จังหวัดขอนแก่น
73 ATR-FTIR SPECTRAL ANALYSIS OF LICHENS USING AS FINGERPRINT FOR IDENTIFICATION OF LICHEN SPECIES 

Chutima Sriviboon, Raweewan Sitthiosod, Kansri Boonpragob, Suniti Klongklaew

72 DAILY FLUCTUATION OF THALLUS WATER CONTENT AND SEASONAL CYCLE OF ATMOSPHERIC MOISTURE OF THE TRANSPLANTED LICHENS Parmotrema spp. AND Usnea sp. IN THE TROPIC  

Supranee Santanoo,Kansri Boonpragob 

71 DAILY MICROCLIMATIC FACTOR OF THE HORIZONTALLY TRANSPLANTED HABITAT AND ITS INFLUENCES ON METABOLIC ACTIVITY AND GROWTH OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AT KHAO YAI NATIONAL PARK  

Mongkol Phaengphech, Pitakchai Fuangkaew, Sumrit Senglek, Wetchasart Polyiam, Kanchit Srinoppawan, 

Santi Watthana, Kansri Boonpragob

70 DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF LICHEN Porina (TRICHOTHELIACEAE, ASCOMYCOTA) IN THE ISLANDS OF THAILAND  

Supattara Phokaeo, Kawinnat Buaruang, Wetchasart Polyiam, Kajonhsak Vongshewarat, Sanya Meesim, 

Pimpa Nirongbut, Poomarin Ponthong, Kansri Boonpragob

69 FOLIICOLOUS LICHEN IN MANGROVE FOREST AT CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES  

Neungruthai Sriwongkorakot, Pachara Mongkolsuk

68 Hypotrachyna (LICHENIZED ASCOMYCOTA) IN PHULUANG WILDLIFE SANCTUARY, LOEI PROVINCE  

Kawinnat Buaruang, Pachara Mongkolsuk

67 LICHEN IN MANGROVE FOREST AT KOH RUA SRI, TRAT PROVINCE IN THE EASTERN, THAILAND 

Mattika Sodamuk, Pachara Mongkolsuk

66 SAMPLE PREPARATION FOR ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION OF LICHEN BY ATR-FTIR SPECTROSCOPY  

Tawatchai Sriviboon, Raweewan Sitthiosod, Kansri Boonpragob, Thavaree Prombut

STT39 : 2556 : กรุงเทพมหานคร
65 MICROCLIMATE OF LICHEN HABITATS IN THE LOWER MONTANE RAIN FOREST AND THE SECONDARY FOREST IN THE TROPIC AT KHAO YAI NATIONAL PARK 

Mongkol Phaengphech, Kansri Boonpragob

64 VALIDATION OF THREE METHODS PREPARED FOR INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY FOR DETERMINATION OF HEAVY METALS IN LICHEN 

Duangkamon Sangiamdee, Chutima Sriviboon, Narong Jayasuta,  Kansri Boonpragob

STT38 : 2555 : เชียงใหม่
63 VARIATIONS ON GROWTH OF TROPICAL LICHENS AT KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILAND

Bungon Wannalux, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob

62 VARIATION OF CARBON DIOXIDE FIXATION AND PRODUCTION OF SECONDARY METABOLITES OF LICHEN Relicinopsis intertaxta IN DIFFERENT SEASONS IN TROPICAL ECOSYSTEMS

Wanwisa Pohjaroen, Mongkol Pangpet, Praichukorn Khongsatra,Chutima Sriviboon, Kansri Boonpragop

61 USING LICHEN AS BIO-INDICATOR OF HEAVY METAL POLLUTION AT THE NATIONAL HERITAGE PARK, RURAL AREA AND SOME PUBLIC PARKS IN BANGKOK

Chaiwat Boonpeng, Tunsinee Jhampasri, Chutima Sriviboon,  Kansri Boonpragob

60 USING LICHEN DIVERSITY VALUE (LDV) TO ASSESS ENVIRONMENTAL QUALITY IN BANGKOK AND REMOTE AREA IN THAILAND

Pitakchai Fuangkeaw, Sumrit Senglek, Wetchasart Polyium, Kansri Boonpragob

59 COMPOSITION OF LICHEN SUBSTANCES ANALYZED BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Chutima Sriviboon, Wanwisa Pohjaroen,Pichukorn Khongsatra,Kansri Boonpragob

58 USING INDUCTIVE COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP-MS) TO DETERMINE Pb, Cd AND As ACCUMULATION IN THE LICHEN Parmotrema tinctorum

Duangkamon Sangiamdee, Chaiwat Boonpeng,Tunsinee Jhampasri,Chutima Sriviboon, Kansri Boonpragob

STT37 : 2554 : กรุงเทพมหานคร
57 BIODIVERSITY AND ECOLOGICAL ASPECTS OF LAURERA TRYPETHELIACEAE, PYRENYLALES) IN NORTH AND NORTHERN PARTS OF THAILAND

Kajonsak Vongshewarat, Pachara Mongkolsuk, Kansri Boonpragob

56 BIODIVERSITY OF DISCOLICHENS AT PHU LUANG WILDLIFE SANCTUARY, LOEI PROVINCE

Varaporn Sriprang, Pachara Mongkolsuk, Leka Manoch, Khwanruan Papong, Klaus Kalb

55 CRUSTOSE AND PLACOID PHYSCIACEAE (LICHENIZED ASCOMYCOTA) IN THAILAND

Sanya Meesim, Pachara Mongkolsuk, Kansri Boonpragob, Kawinnat Buaruang, Klaus J. Kalb, Leka Manoch

54 DIVERSITY, ECOLOGY AND SECONDARY METABOLITE OF LICHEN FAMILY GRAPHIDACEAE AT PHU LUANG WILDLIFE SANCTUARY, LOEI PROVINCE

Vasun Poengsungnoen, Kansri Boonpragob, Leka Manoch, Klaus Kalb, PacharaMongkolsuk

53 GROWING CAPACITY OF DIFFERENT THALLUS STRUCTURE AND SIZE OF Parmotrema tinctorum LICHEN ON ARTIFICIAL SUBSTRATES

Supranee Santanoo, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob

52 LICHENS IN MANGROVE FOREST AT BAN PAK KLONG NUM CHIEW MUANG DISTRICT, AND BLACK SAND BEACH LAEM NGOP DISTRICT, TRAT PROVINCE

Pachara Mongkolsuk, Kawinnat Buaruang, Weschasart Polyium, Kajonsak Vongchewarat, Supattra Phokaeo, 
Duanpen Seeiam, Phimpha Nirongbut, Thanit Sangwisut, Mattika Sodamuk

51 SEASONAL VARIATION OF NATURAL PRODUCTS AND PHOTOSYNTHESIS OF THE LICHEN Usnea undulata STRIT IN LOWER MONTANE FOREST AT KHAO YAI NATIONAL PARK

Wanwisa Pohjaroen, Praichukorn Khongsatra, Chutima Sriviboon, and KansriBoonpragob

50 SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION PATTERN OF LICHENS ALONG ALTITUDINAL GRADIENT AT KHAO YAI NATIONAL PARK

Sumrit Senglek, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob

49 THE INFLUENCES OF RAINFALL ON SURVIVAL AND GROWTH OF CHLOROLICHENS AND CYANOLICHENS IN THE LOWER MONTANCE FOREST AT KHAO YAI NATIONAL PARK

Bungon Wannalux, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob

STT36 : 2553 : กรุงเทพมหานคร
48 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของชุมชีพไลเคน และการสูญเสียชนิดพันธุ์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

47 สารทุติยภูมิจากราที่ก่อให้เกิดไลเคนในสภาวะที่มีการกวนอาหารเลี้ยงเชื้อ

มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, เอก แสงวิเชียร, รัชนาพร โชคชัยสิริ

46 อนุกรมวิธานของไลเคนแบบแผ่นจานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

วราภรณ์ ศรีปรางค์, พชร มงคลสุข, เลขา มาโนช, ขวัญเรือน พาป้อง, Klaus Kalb

45 การประเมินคุณภาพอากาศของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยโลหะหนักที่สะสมในลำต้นปาล์มขวดและการแพร่กระจายของไลเคน

ชัยวัฒน์  บุญเพ็ง, ธัญสินี  จำปาศรี,  กัณฑรีย์  บุญประกอบ

44 พลวัตและการเติบโตของแทลลัสไลเคนในระบบนิเวศป่าเขตร้อน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บังอร วรรณลัก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

43 การเพิ่มการเติบโตของไลเคนที่ย้ายปลูกโดยการให้น้ำเพิ่ม  และทิศทางของแทลลัส

สุปราณี แสนธนู, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

STT35 : 2552 : ชลบุรี
42 ประสิทธิภาพของ PS II ในไลเคน Parmotrema tinctorum หลังย้ายปลูกไปยังบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เอก   แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

41 การติดตามการเติบโตและอายุขัยของไลเคนในช่วง 10 ปี   ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บังอร วรรณลัก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์   บุญประกอบ

40 ไลเคนแบบแผ่นใบและพลาคอยด์ของวงศ์ฟิสเซีย   ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

สัญญา   มีสิม, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, ชัยณรงค์   ดูดดื่ม

39 ความสามารถในการขยายพันธุ์และเติบโตของไลเคนโดยใช้โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

มงคล แผงเพ็ชร, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์   บุญประกอบ

38 ความแปรผันของกลุ่มไลเคนบนเปลือกของต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่า   ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, เวชศาสตร์ พลเยียม, กัณฑรีย์   บุญประกอบ

37 การเติบโตของไลเคนที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียมในทิศต่างๆ

สุปราณี แสนธนู, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

36 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไลเคน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิมพา   นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, เอก   แสงวิเชียร

35 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ณ   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

วสันต์ เพิงสูงเนิน, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์,   วินนาถ บัวเรือง, ชัยณรงค์ ดูดดื่ม

34 ไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   จังหวัดเลย

วราภรณ์ ศรีปรางค์, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงค์ชีวรัตน์,   กวินนาถ บัวเรือง,ชัยณรงค์ ดูดดื่ม

33 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลไลเคนบนหิน ณ   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

จุทามาศ พระภูจานงค์, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์   วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง,ชัยณรงค์ ดูดดื่ม

32 ความหลากหลายทางชีวภาพ การแพร่กระจาย และการจัดจาแนกไลเคนกลุ่มฟรูติโคสเบื้องต้น ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

นาถวิดา ดวงผุย, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง

31 ความแตกต่างของแอนไอออนอนินทรีย์ที่สะสมในไลเคน Parmotrema tinctorum จากทัลลัสส่วนต่าง ๆ

ชูติมา ศรีวิบูลย์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, ธัญสินี จาปาศรี,   นันทิชา ไสวพันธ์, นาริสา รักดี

30 การหาองค์ประกอบของตัวชะให้เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์โลหะหนักในไลเคน โดยวิธีไอออนโครมาโตกราฟี

ชูติมา   ศรีวิบูลย์

STT34 : 2551 : กรุงเทพมหานคร
29 การลงเกาะไลเคนบนวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ในป่าร้อนชื้น ณ   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, บังอร   วรรณลัก, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

28 สารไลเคนในวงค์พาร์มีเลีย ที่พบ ณ   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กวิณนาถ บัวเรือง,  กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข

27 การย้ายปลูกไลเคน Parmatrema tinctorum บนตาข่ายโปร่ง ณ   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มงคล แผงเพ็ชร,  ศรัทธารา หัตถีหัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

26 การใช้แสงฟลูออเรสเซนซ์จากคลอโรฟิลล์ของไลเคนบ่งบอกคุณภาพอากาศของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, รุ่งอรุณ ถนอมจิตร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

25 การอยู่รอดของราที่ก่อให้เกิดไลเคนด้วยวิธีเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ

มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, โอนี่ กุมารสิทธิ์, เอก แสงวิเชียร

STT33 : 2550 : จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคน ณ. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูล มงคลสุข,  ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร

23 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

พิบูลย์ มงคลสุข,   ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, จุฑารัตน์   สุจริตธุระการ, วราภรณ์ ไชยบุตร, จุฑามาส พระภูจำนงค์, ชนนิกานต์ ตัญยะกุล, สัญญา   มีสิม, พรเพ็ชร พรพรม, นาถวิดา ดวงผุย, สิทธิพร ปานเม่น

22 การเติบโตและการอยู่รอดของไลเคนบนหิน Canoparmelia   owariensis ในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

21 การใช้พลังงานแสงในกระบวนการโฟโตเคมีของไลเคน Parmotrema tinctorum จากแหล่งอาศัยจุลภาคสามแบบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์   บุญประกอบ

20 ประสิทธิภาพการดูดซับแสงและกระบวนการโฟโตเคมีที่แตกต่างกันของไลเคน Parmotrema tinctorum ในแหล่งอาศัยที่มีแสงมากและน้อย

ศรัทธารา หัตถีรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

STT32 : 2549 : กรุงเทพมหานคร
19 กลยุทธทางนิเวศของชุมชีพไลเคนในป่าดิบชื้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

18 ความหลากหลายทางชีวภาพและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิ

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

17 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของมหไลเคนบนพรรณไม้ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

กวินนาถ บัวเรือง, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

16 การติดตามการเติบโตและอายุไขของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

15 การเจริญและฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ของราที่ก่อให้เกิดไลเคนบางชนิดของประเทศไทย

มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, เอก แสงวิเชียร

14 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลไลเคนบนหินที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในประเทศไทย

จุฑามาศ พระภูจำนงค์, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, พิบูลย์ มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง

13

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ ฟิสเซียซิอิ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สัญญา มีสิม, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, กวินนาถ บัวเรือง

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 : 2549 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพมหานคร

12 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์คลาโดเนียซิอิ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประเทศไทย

สิทธิพร ปานเม่น, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, พิบูลย์ มงคลสุข

11 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์อูสเนียซิอิ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าประเทศไทย

นาถวิดา ดวงผุย, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง

10 ปฏิกิริยาต่อต้านราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการของสารสกัดหยาบของไลเคนบางชนิดจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

วันพุธ หงษาชาติ, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิบูลย์ มงคลสุข

9 อิทธิพลของภูมิอากาศเฉพาะแห่งที่มีผลต่อการอยู่รอดและเติบโตของไลเคนภายหลังการย้ายปลูกบนพืชอาศัยในระบบนิเวศต่าง ๆ

มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

STT31 : 2548 : จังหวัดนครราชสีมา
8 ไลเคนที่พบทั่วไปบนเกาะคราม และเกาะแสมสาร

กวินนาถ บัวเรือง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ, ขวัญเรือน พาป้อง, นิมิตร โอสถานนท์, มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

7 ความต้องการที่อยู่อาศัย และกลยุทธ์ทางนิเวศของไลเคนบนเปลือกไม้ ในสภาพป่าดิบชื้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

6 การศึกษาการเติบโตเบื้องต้นของไลเคน Parmotrema tinctorum ที่ย้ายปลูกในสี่ระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

5 ไลเคน : ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจาย บนเกาะแสมสาร

วาสนา เชื้อสุข, สุภาวดี สุมน, เสกสรร เปรมสุขทวี, สนธยา ศรีสมปอง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

4 การใช้เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุที่สะสมในไลเคนเพื่อเป็นดัชนีทางชีวภาพในการเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศบริเวณรามคำแหงในกรุงเทพมหานคร

กิตติยา แซ่เจี่ย, ชูติมา ศรีวิบูลย์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

STT30 : 2547 : กรุงเทพมหานคร
3 พิพิธภัณฑ์ไลเคน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

กวินนาถ บัวเรือง, นฤมล มีศรีเรือง, วาสินี วิมลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร

2 อิทธิพลของภูมิอากาศเฉพาะแห่งในแนวดิ่งที่มีต่อชุมชีพไลเคนบนเปลือกไม้ ในป่าดิบชื้น ณ อุยานแห่งชาติเขาใหญ่่

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข,  กัณฑรีย์ บุญประกอบ

1 อิทธิพลของภูมิอากาศเฉพาะแห่งมีผลต่อการย้ายปลูกไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ