fullteenporno.xyz xvideos film xnxx HD xxx tube watchporntubex xxxpornowatch sexpornweekx pornaindian fuckpornwatch xnxx Porn videos youporn Porn videos

การสังเกตและเก็บตัวอย่างไลเคน


1. ใช่ไลเคนหรือเปล่า? 

ก่อนที่เราจะเก็บตัวอย่างไลเคน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอับดับแรกคือ เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะเก็บนั้นคือไลเคนจริง ไม่ใช่รา หรือสาหร่าย หรือพืชชั้นต่ำ หรืออื่น ๆ เนื่องจากไลเคนบางชนิดหรือบางกลุ่มมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาก เช่น ไลเคนสกุล Cryptothecia มีลักษณะคล้ายกับรามาก สกุล Usnea หรือ Ramalina คล้ายกับต้นเคราฤาษี (spanish moss: Tillandsia usneoides) ซึ่งเป็นพืช สกุล Coenogonium คล้ายกับสาหร่ายบางชนิด สกุล Cladonia คล้ายพืชพวกมอสส์ นอกจากนี้เราต้องแยกให้ออกระหว่างแทลลัสของไลเคนกับเปลือกไม้ เนื่องจากไลเคนบางชนิดมีสีกลมกลืนกับเปลือกไม้ เช่น ไลเคนในกลุ่ม lirellate ดังภาพด้านล่าง

สกุล Cryptothecia

สกุล Usnea

สกุล Ramalina

สกุล Coenogonium

สกุล Cladonia

กลุ่ม Lirellate

2. สิ่งที่เห็นคือไลเคนจริงหรือเปล่า?

เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังดูอยู่หรือสิ่งมี่เรากำลังจะเก็บคือไลเคน เนื้อหาต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการแยกไลเคนออกจากสิ่งมีชีวิตอื่น

ในสภาพธรรมชาติ ไลเคนกลุ่มโฟลิโอสและฟรูทิโคสส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาในแยกแยะมากนัก เนื่องจากมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์และต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นค่อนข้างชัดเจน ยกเว้น สกุล UsneaRamalinaCladoniaCoenogonium เป็นต้น แต่กลุ่มที่มีปัญหามากคือกลุ่มครัสโตส โดยเฉพาะชนิดที่ไม่พบโครงสร้างสืบพันธุ์ (apothecia, perithecia, soredia, isidia) อย่างชัดเจน เช่น สกุล Cryptothecia เป็นต้น โครงสร้างสืบพันธุ์เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นักไลเคนมือใหม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคือไลเคนและสิ่งไหนไม่ใช่ หากเกิดความลังเลหรือสับสนขึ้นในระหว่างการออกภาคสนามให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อ make sure ว่าสิ่งที่ท่านกำลังสงสัยอยู่นั้นคือไลเคนหรือเปล่า

1. การพ่นน้ำ พ่นน้ำลงบนพื้นที่ที่เราสงสัยว่าเป็นไลเคน ภายหลังจากที่พ่นน้ำประมาณ 1-2 นาที หากพื้นที่นั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างชัดเจน แสดงว่าสิ่งที่เรากำลังดูอยู่คือไลเคนจริง (สีเขียวที่เกิดขึ้นคือสีของสาหร่าย)

2. การสะกิด หากการพ่นน้ำแล้วยังไม่สามารถแยกได้ชัดเจน เนื่องจากไลเคนบางชนิดอาจแสดงสีเขียวไม่ชัดเจนหรืออาจจะชัดเกินจนไม่รู้ว่าเป็นไลเคนหรือสาหร่ายกันแน่ หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นให้ลองใช้ใบมีดสะกิดลงบนบริเวณที่เราสงสัยว่าเป็นไลเคน เมื่อสะกิดแล้วหากเป็นไลเคน เราจะสังเกตเห็นชั้นของราและสาหร่ายอย่างชัดเจน อาจใช้แว่นขยายช่วยเพื่อให้สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งนี้คือไลเคน

เมื่อใช้วิธีการทั้งสองแล้วยังไม่สามารถแยกได้แต่สงสัยว่าน่าจะใช่ไลเคนให้เก็บตัวอย่างนั้นมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหรือนำไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 
3. การเก็บตัวอย่างไลเคน ทำอย่างไร?
 
สิ่งที่ต้องเตรียมทุกครั้งก่อนออกเก็บตัวอย่างไลเคนในภาคสนาม ได้แก่
 • แว่นขยายใช้สำหรับดูโครงสร้างบางอย่างของไลเคน
 • กล้องถ่ายรูป
 • สมุด ดินสอ ปากกา สำหรับจดบันทึก
 • GPS (ถ้ามี) สำหรับบันทึกพิกัด
 • ซองใส่ตัวอย่างไลเคน
 • มีดคัดเตอร์
 • กระดาษทิชชูสำหรับห่อตัวอย่าง
 • กระบอกฉีดน้ำสำหรับเช็คว่าใช่ไลเคนหรือเปล่าและใช้สำหรับฉีดใส่ไลเคนเพื่อช่วยให้เก็บได้ง่ายขึ้น
 • ค้อน สกัดหรือสิ่ว สำหรับเก็บตัวอย่างไลเคนบนหิน
 • กระเป๋าเป้ สำหรับใส่ของที่จำเป็นและซองตัวอย่าง
 • และอื่น ๆ ที่จำเป็น
เมื่ออุปกรณ์พร้อม กายและใจพร้อม เราก็เริ่มออกเก็บตัวอย่างไลเคนได้เลย วิธีการเก็บตัวอย่างไลเคนไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนมากมาย อย่างไรก็ตาม การเก็บตัวอย่างไลเคนเพื่อนำไปใช้สำหรับการวัดอัตราการตอบสนองทางสรีรวิทยาของไลเคน เช่น การวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การสกัดคลอโรฟิลล์ การวิเคราะห์สารเคมีในไลเคน เป็นต้น จำเป็นต้องใช้วิธีการเก็บที่จำเพาะ ไม่ใช่วิธีการทั่วไปที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งวิธีการที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่นักอนุกรมวิธานใช้กันโดยทั่วไปเพื่อเก็บตัวอย่างไลเคนมาทำการศึกษาและจำแนกชนิด สามารถแบ่งได้ดังนี้ (หากเป็นไปได้ควรถ่ายรูปไลเคนนั้น ๆ ก่อนเก็บทุกครั้ง)
1. กลุ่มที่ยึดติดแน่นกับพื้นที่ยึดเกาะ ไลเคนในกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มครัสโตสและโฟลิโอสบางชนิด การเก็บกระทำโดยการใช้มีดปาดออกมาทั้งพื้นที่ที่ไลเคนนั้นเกาะอยู่ โดยหนึ่งแทลลัสปาดมาชัก 2-3 ชิ้น (ภาพที่ 1กลาง) แต่ไม่ควรปาดมาทั้งแทลลัสเพราะจะทำให้ไลเคนนั้นหายไปทั้งหมดและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไลเคนอีกด้วย การปาดมาเพียงบางส่วนนั้นเป็นการอนุรักษ์ไลเคนไปในตัว ส่วนที่เหลือจากการปาดมานั้นจะสามารถเติบโตต่อไปได้ และที่สำคัญในอนาคตหากไลเคนชนิดนี้มีคุณค่าทางสังคม เช่น เป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) หรือสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล เป็นต้น เราก็จะสามารถกลับไปเก็บตัวอย่างเดิมนี้ได้อีกครั้ง สำหรับไลเคนบางชนิดที่เติบโตบนหินอาจต้องใช้ค้อนและสิ่ว สกัดหินชิ้นนั้นออกมา (ภาพที่ 1ขวา) อนึ่งที่สำคัญมากในการเก็บตัวอย่างไลเคนเพื่อนำมาจัดจำแนกชนิดคือ ชิ้นส่วนของแทลลัสที่เก็บมานั้นควรประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญ ๆ ครบถ้วน เช่น โครงสร้างสืบพันธุ์ โครงสร้างร่างกาย และอื่น ๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราทราบถึงชนิดของไลเคนชนิดนั้น ๆ เมื่อได้ตัวอย่างแล้วก็ห่อด้วยกระดาษทิชชู ใส่ซองและเก็บเข้ากระเป๋า
 
ไลเคนกลุ่มครัสโตสซึ่งเป็นกลุ่มที่ยึดติดแน่นกับพื้นที่เกาะอาศัย (ซ้าย), การเก็บตัวอย่างไลเคนบนเปลือกไม้ (กลาง) และการเก็บตัวอย่างไลเคนบนหิน (ขวา) 

2. กลุ่มที่ยึดติดกับพื้นที่ยึดเกาะอย่างหลวม ๆ ไลเคนในกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มโฟลิโอสบางชนิดและฟรูทิโคส การเก็บกระทำโดยการตัดมาเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นเท่านั้น (ไม่เก็บมาทั้งหมด) จากนั้นห่อด้วยกระดาษทิชชูและใส่ซองหรือกล่องแล้วแต่ความเหมาะสม ดังภาพที่ 2 ซ้ายและตรงกลาง

3. การผึ่งตัวอย่าง หลังจากเสร็จจากการเก็บตัวอย่างแล้ว เมื่อกลับมาถึงที่พักควรนำไลเคนออกมาผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราขึ้น (ภาพที่ 2ขวา)

ไลเคนกลุ่มฟรูติโคสซึ่งยึดเกาะกับพื้นที่เกาะอาศัยอย่างหลอม ๆ (ซ้าย), การเก็บตัวอย่างไลเคนกลุ่มโฟลิโอสซึ่งยึดเกาะกับพื้นที่ยึดเกาะอย่างหลวม ๆ (กลาง) และการผึ่งตัวอย่าง (ขาว) 
 
216805

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-26 08:37
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

olum brdha link kaldir seni sikecem.

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell alfa shell