อ.ดร. วสันต์ เพิงสูงเนิน

Dr. Vasun Poengsungnoen

 

นักวิจัย (อนุกรมวิธานไลเคน)

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด: วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)

 

02-3108395

vasan_poeng@hotmail.com

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่


บทความวิจัย (research article) และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

Poengsungnoen, V., Mongkolsuk, P. (2012). The secondary metabolites of lirellate lichens (Graphidaceae, Ostropales) at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. The 5th  Thai Mycological Conference, Thailand.

Poengsungnoen, V., Mongkolsuk P., Boonpragob, K., Manoch, L., Kalb, K. (2012). Taxonomy and Diversity of lirellate Graphidaceae (Ostropales) at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Thailand. The 7th International Association for Lichenology (IAL) symposium: Bangkok, Thailand.

Poengsungnoen, V., Boonpragob, K., Manoch, L., Kalb, K., & Mongkolsuk,  P. (2011). Diversity, ecology and secondary metabolite of lichen family Graphidaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. 37th Congress on Science and Technology of Thailand.

Poengsungnoen, V., Mongkolsuk,  P., Manoch, L. & Kalb, K. (2010). Lichen family Graphidaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. The 5th  Thai Mycological Conference, Thailand.    

Poengsungnoen, V., Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K., Buaruang, K. & Chainarong D. (2009). Biodiversity of the lichen family Graphidaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province, 35th Congress on Science and Technology of Thailand.

วสันต์ เพิงสูงเนิน  พชร มงคลสุข กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ เลขา มาโนช (2553) ความหลากหลายของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 2 (ฉบับพิเศษ): 73-79.

Mongkolsuk, P., Meesim, S., Poengsungnoen, V., and Kalb, K. (2012). The lichen family Physciaceae in Thailand-I. The genus Pyxine. Phytotaxa. 59: 32-54.

Mongkolsuk, P; Manoch, L., Buaruang, K., Poengsungnoen, V. and Siripong, P. (2009). The Effect of tropical Lichen Extract to Inhibit Growth of Rice Sheath Blight and Other Plant Pathogenic Fungi. The Proceeding of 47th  Kasetsart University Annual Conference. 521-527.

Hongsachat, W., Poengsungnoen, V. and Mongkolsuk, P. (2006). In vitro Antifungal Activity Against Plant Pathogenic Fungi of Crude Extracts of Some Lichens from Phu Hin Rongkla National Park.  32rd Congress on Science and Technology of Thailand.

พชร มงคลสุข และ วสันต์ เพิงสูงเนิน. (2555). ไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิศิลปกรรมตามธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โนเบิลพริ้นส์

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณลัก, พิมพา นิรงค์บุตร, วสันต์ เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข์ เพาะเจริญ และสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก. (2552). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะตะรุเตา. ทรัพยากรไทย ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

พชร มงคลสุข, วสันต์ เพิงสูงเนิน, กวินนาถ บัวเรือง และ ผ่องพรรณ ศิริพงษ์. (2552). ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนบางชนิดต่อการยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา ก่อโรคจุดสนิมของกล้วยไม้หวายตัดดอกในประเทศไทย. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9

204316

Your IP: 34.204.168.209
2020-06-06 10:31
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat türkiye şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum zeynel eroğlu medyum aşk büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik mekjoy seo seo kursu adıyaman tütünü çelikhan tütünü sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop istanbul izmir evden eve nakliyat depolama viagra fiyatı cialis fiyat