teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
ชื่อไลเคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยและประเทศไทย

Hypotrachyma ramkhamhaengiana Elix & Pooprang

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขา ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เก็บ: ฐิติพร ภู่ปราง

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง คำว่า ramkhamhaengiana มาจาก Ramkhamhaeng University

Myriotrema   khaoyaianum Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกของ chestnut จากป่าดิบเขาต่ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คำว่า khaoyaianum มาจาก Khaoyai National Park

Myriotrema khuntanense Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกของ chestnut จากป่าดิบเขาต่ำในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล คำว่า khuntanese มาจาก Khun Tan National Park

Myriotrema rongklaense Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขาต่ำในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า คำว่า rongklaense มาจาก Poo Hin Rong Kla National Park

Myriotrema thailandicum Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขาต่ำและป่าก่อในประเทศไทย

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับประเทศไทย คำว่า thailandicum มาจาก Thailand

Ocellularia inthanonensis Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขาต่ำ ทาง

ตอนเหนือของประเทศไทย

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คำว่า inthanonensis มาจาก Inthanon National Park

Ocellularia kansriae Homchantara & Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขาต่ำและป่าก่อ ทางตอนเหนือและตะวันออกของประเทศไทย

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับ รศ.ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ ผู้บุกเบิกการศึกษาไลเคนในประเทศไทย คำว่า kansriae มาจาก Kansri Boonpragob

Parmotrema thailandicum  Elix & Pooprang

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไม้ จากป่าดิบเขา ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เก็บ: ฐิติพร ภู่ปราง

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับ ประเทศไทย คำว่า thailandicum มาจาก Thailand

 Thelotrema mongkolsukii Hamchantara &   Coppins

แหล่งที่เก็บ: บนเปลือกไผ่ จากป่าเบญจพรรณของประเทศไทย

ผู้เก็บ: ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

ความเกี่ยวข้อง: ไลเคนชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับ รศ. พชร มงคลสุข หนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาไลเคนในประเทศไทย คำว่า mongkolsukii มาจาก Pachara Mongkolsuk