teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
ห้องสมุดไลเคน
ห้องสมุดไลเคน แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่สำหรับศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจ ห้องสมุดแห่งนี้รวบรวมหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะหนังสือด้านไลเคน เรามีหนังสือที่เกี่ยวกับไลเคนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเหมาะมากที่จะใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมของบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับไลเคน

เรามีความยินดีที่จะให้บริการยืมหนังสือสำหรับบุคคลภายนอก แต่ท่านต้องติดต่อทางเราโดยตรง ท่านไม่สามารถตรวจสอบหนังสือหรือยืมโดยผ่านห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากหนังสือเหล่านี้ถูกใช้อยู่ตลอดเวลาโดยนักวิจัยและคณาจารย์ในหน่วยวิจัย หากท่านมีความประสงค์อยากจะขอยืมหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้ กรุณาโทรมาติดต่อทางเราก่อน เพื่อจะได้จัดเตรียมหนังสือไว้ให้ครับ

รายชื่อหนังสือบางส่วนที่มีในห้องสมุดไลเคน

หมวด

ผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

รหัสหนังสือ

BO  Amranand, Pimsai Gardening in Bangkok BO/Ap 001
(Botany) Anderson, Miles A gardener's   directory of Cacti & Succulents BO/Am 001
    The complete Guide to   Growing Cacti & Succulents BO/Am 002
  Bird, Richard Essential plants for   every garden BO/Br 001
  Boonkerd, Thaweesakdi Pteridophytes in   Thailand BO/Bt 001
  Danimihardja, Sarkat Prosea Plant resource   of South-East Asia Biblography 5(1): Timber trees: Major commercial   timbers-Part 1 BO/Ds 001
    Prosea Plant resource   of South-East Asia Biblography 5(1): Timber trees: Major commercial   timbers-Part 2 BO/Ds 002
  Dawson, Ursula Encycopedia herbs   & their uses BO/D 001
  Elliott, Stephen ป่าเพื่ออนาคต   การปลูกไม้ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า BO/Es 001
  Engel, David H. A filed guide to   tropical plants of Asia BO/E 001
  Fanfani, Alberto Simon &   Schuster's guide to ORCHIDS BO/Fa 001
  Holliman, Joanne Botanical' s pocker   Orchids BO/Ho 001
  Jahn, Victoria Simon &   Schuster's guide to Bonsai BO/Jv 001
  Kamemoto, Haruyuki Beautiful Thai Orchid   species BO/Kh 001
  Lai, Ming-Jou The Flora and   Vegetation of Taiwan BO/Lm 001
  Lancaster, Roy Roy lancaster a   plants man in Nepal BO/Ly 001
  Lemmens, R.H.M.J Prosea Plant   resources of South- East Asia 5(2): Timber trees: Minor commercial timbers BO/Lr 001
  McGlynn, Carole Prismas stora   TRADGADSBOK BO/C 001
  McMakin, Patrick    D. A field guid to the   flowering plants of Thailand BO/Mt 001
  Nylen, Bo Norden flora BO/Nb 001
  Page, Susan Botanica BO/P 001-C1
      BO/P 001-C2
  Peishan, Wang Pteridophyte Flora of   Guizhou(guizhou juelei zhiwuzhi) BO/Pa 001
  Perry, Frances Flowers of the World BO/Pf 001
  Piiranen, Mikko Kotimaan   luonnonkasuit BO/Pm 001
  Press, Bob Photographic filed   guid tree of Britain and Europe BO/Pb 001
  Santisuk, Thawatchai Thaland red data:   Plants BO/St 001
  Smitinand, Tem The manual of   Dipterocarpaceae of mainland South-East Asia BO/Se 001
  Soerianegara, I. Prosea Plant   resources of South-East Asia 5(1): Timber trees: Major commercial timbers BO/Si 001
  Sterndale-Bannett, Jane Plant names explained   botanical terms and their meaning BO/Sj 001
  Stors, Adrian Tree and shurbs of   Nepal and the Himmalayas BO/Sd 001
  Thaithong, Obchant Orchids of Thailand BO/To 001
  Timonen, Tuuli Introduction to   microscopic Wood identification TA/Tt 001
  Tripp,  Kim   E. The year in tree,   superb woody plants for four-season gardens BO/Tk 001
  Vaddhanaphuti, Nantiya A field guide to the   Wild Orchids of Thailand BO/V 001
  Warren, William The tropical garden,   gardens in Thailand Southeast asia and the Pacific BO/Ww 001
    Tropical garden   Plants BO/Ww 002
  Xun, Chen Dogwoods of Guizhou BO/Xc 001
    Morphological studies   in the seed of three subgenera of Rhododendron BO/Xc 002
  Yu, Jiao Yunnan ferns of China BO/Yj 001
  Zhang, Mei-chen Plant list of East   China BO/Zm 001
  กรมป่าไม้ ชื่อพันธุ์ไม้แห่งประเทศไทย BO/ก 002
  ก่องกานดา ชยามฤต พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน BO/ก 004
    พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/ก 006
    พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ BO/ก 005
    ลักษณะวงศ์ประจำพรรณไม้ BO/ก 003
  กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย BO/ก 001
  ขวัญชัย จิตสำรวย การออกแบบเขียนแบบจัดสวน BO/ข 002
    สวนหย่อม   ทำได้ด้วยมือคุณ BO/ข 001-C1
      BO/ข 001-C2
  คชษิณ สุวิชา 8 เซียน แก้วมังกร BO/ค 001
  คมฉาน ตะวันฉาย คู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ   5 เส้นทาง BO/ค 002
  จารุพันธุ์ ทองแถม บรอมีเลียด BO/จ 001
    สวนพฤกษศาสตร์สามทวีป BO/จ 005
  จำลอง เพ็งคล้าย พันธุ์ไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/จ 002
    ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย   ตอนที่2 BO/จ 006
  จิรายุพิน จันทรประสงค์ ต้นไม้ประดับ  เล่ม 1 BO/จ 004
    ต้นไม้ประดับ  เล่ม 2 BO/จ 003
  ฉันทนา รุ่งทิพย์ พืชสมุนไพรในลำพะยา BO/ฉ 002
    ไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา BO/ฉ 001
  ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลื้อยสวยงาม BO/ช 001
  ชยันต์ พิเชียรนสุนทร คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ BO/ช 002
  ชวลิต ดาบแก้ว การจัดสวนไม้ประดับ BO/ช 003
  ชาง ตันสกุล บอนไซ BONSAI BO/ช 004-C1
      BO/ช 004-C2
      BO/ช 004-C3
  ไชยา-ลาวัลย์ ไม้ดัด BO/ช 007
  ณพพร ดำรงศิริ พฤกษอนุกรมวิธาน BO/ณ 001
  ณรงค์ โฉมเฉลา ศัพท์บัว BO/ณ 002-C1
      BO/ณ 002-C2
  เดชา บุญค้ำ ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง BO/ด 001
  เต็ม สมิตินันทน์ พันธุ์ไม้ป่าเมืองไทย BO/ต 001
  ธนิตย์ เสนีชัย การจัดสวนถาดแบบทันสมัย BO/ธ 001
  ธราดล ทันด่วน สนุกกับไม้ใหญ่ BO/ธ 002
  ธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ BO/ธ 003
  ธวัชชัย สันติสุข หมู่เกาะแสมสาร   ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ BO/ธ 005
    อนุสรณ์ ศาสตราจารย์   ดร. เต็ม สมิตินันทน์ BO/ธ 004
  นภดล เรียบเลิศหิรัญ การปลูกพืชไร้ดิน BO/น 001
  นายผล คนสวน ต้นไม้ใบหญ้า BO/น 002
  บ้านและสวน(สนพ.) คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 10 สวนจัดเอง BO/บ 005
    คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 2 BO/บ 003
    คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 6 สวนสวยกับการดูแล BO/บ 006
    สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย   เล่ม 1 BO/บ 001
    สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย   เล่ม 2 BO/บ 002
  บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ต้นไม้บนถนนกรุงเทพมหานคร BO/บ 004
  ประนอม จันทรโณทัย พรรณไม้ภูพาน BO/ป 003
  ประยุทธ พานิชนอก การจัดสวน BO/ป 001-C1
      BO/ป 001-C2
  ประยูร ดำรงรักษ์ ไม้ดอกไม้ประดับป่าในหุบเขาลำพญา BO/ป 004
  ประเวศ ไชยวงศ์ การจัดสวนประดับ   (gardening) BO/ป 002-C1
      BO/ป 002-C2
  พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ประโยชน์และพิษภัยของพืช BO/พ 003
    ไม้พุทธประวัติ BO/พ 004
  พรรณเพ็ง ฉายปรีชา พรรณไม้เพื่อการตกแต่ง   (plant for decoration) BO/พ 005
  พานิชย์ ยศปัญญา ไม้ใบงาม BO/พ 002-C1
      BO/พ 002-C2
    ไม้ประดับเศรษฐกิจ BO/พ 001-C1
      BO/พ 001-C2
  ภัทรชัย รัชนี พรรณไม้ในสวนป่าสิริกิติ์ BO/ภ 003
  ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ไม้ประดับใบ   จัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 1 BO/ภ 002
    ไม้ประดับใบ   จัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 2 BO/ภ 001
  มณฑี โพธิ์ทัย การปลูกสร้างสวนป่า   (reforestation) BO/ม 003
  มัญชุสา วัฒนพร สวนจิ๋วในแก้วใส BO/ม 001
  เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน BO/ม 002
  ราชบัณฑิตยสถาน อนุกรมวิธานพืช อักษร   ก BO/ร 004
    อนุกรมวิธานพืช อักษร   ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน BO/ร 001
  รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ไม้ไผ่ในประเทศไทย BO/ร 002
  รุ่งโรจน์ จุกมงคล อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/ร 005
  เรืองราศี โรจนรุจิรัตน์ ประโยชน์และคุณค่าน้ำลูกยอ BO/ร 003
  ลลิตา โรจนกร ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์ BO/ล 001
  ลีนา ผู้พัฒนพงศ์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย BO/ล 002
  วันเพ็ญ มีนกาญจน์ พรรณไม้น้ำสวยงาม BO/ว 007
      BO/ว 008
  วัลลภ พรหมทอง ไม้กระถางประดับภายในอาคาร BO/ว 001-C1
      BO/ว 001-C2
      BO/ว 001-C3
  วิเชษฐ์ ค้าสุวรรณ ไม้แคระ BO/ว 002
  วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม พจนานุกรมดอกไม้ประดับในเมืองไทย BO/ว 003
  วิทยา พงษ์มาลา อนุสรณ์   ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ป.ม.,ท.ช. BO/ว 004
  วีระชัย ณ นคร กล้วยไม้ไทย BO/ว 006
    พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด BO/ว 005
  ศิริพร เบญจศรีอักษร ไม้ประดับในอาคาร BO/ศ 001
  สง่า สรรพศรี ความสุขในสวนพฤกษศาสตร์ BO/ส 005
    ชีวิต   ผลงานและเกียรติยศของ ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี  BO/ส 003
    ชีวิตดั่งหินผา BO/ส 006-C1
      BO/ส 006-C2
    ป่าไม้คือชีวิต BO/ส 004
    ไม้ต้นในสวน BO/ส 001-C1
      BO/ส 001-C2
      BO/ส 001-C3
    สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BO/ส 002
  สนิท อักษรแก้ว พันธุ์ไม้ป่าชายเลน BO/ส 007
  สมจิต โยธะคง วัสดุพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์   (plant materials in the landscaping) BO/ส 017
  สมจิตร พงศ์พงัน พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย BO/ส 024
  สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ พฤกษศาสตร์ BO/ส 008
  สมภพ ประธานธุรารักษ์ อนุกรมวิธาน   พืชสมุนไพร BO/ส 009
  สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ ทำเนียบกล้วยไม้ไทย BO/ส 010
  สลิล สิทธิสัจจธรรม คู่มือกล้วยไม้ BO/ส 011
  สาโรช โสภณางกูร สรรค์สร้างงานสวน BO/ส 018
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม BO/ส 012
  สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ BO/ส 014
    ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่ง BO/ส 015
    ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ BO/ส 013
  สุณี ธนาเลิศกุล 1001 เคล็ดลับดูแลสวน BO/ส 019
  สุทธิรา    ขุมกระโทก พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน   เล่ม 1 BO/ส 016-C1
      BO/ส 016-C2
  สุรเชษฏ์ เชษฐมาส ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่   มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย BO/ส 023
  สุรีพัฒน์ ประภากรสกุล อุทยานแห่งชาติออบหลวง BO/ส 022
  สุรีย์ ภูมิภมร ไม้สกุลสะตอ   ทิศทางการวิจัยและพัฒนา BO/ส 020
    ไม้อเนกประสงค์กินได้   (edible multipurpose tree species) BO/ส 021
  อรรถกร ภาคีรุณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง BO/อ 006
  อานนท์ เอื้อตระกูล การเพาะเห็ดฟางด้วยกากละลายปาล์ม BO/อ 002
  อิศรา วงศ์ข้าหลวง พรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙   เล่ม ๒ BO/อ 004
  เอื้อมพร วีสมหมาย เทคนิคการทำน้ำตกและลำธาร BO/อ 005
    พฤกษาพัน BO/อ 003
    ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 BO/อ 001
    หลักการจัดสวนในบ้าน   (home landscaping) BO/อ 007
BR Chien, Gao Flora Bryophytarum   sinicorum vol 1 BR/C 001
(Bryophyte)   Flora Bryophytarum   sinicorum vol 2 BR/C 002
    Illustrations of   Bryophytes of China BR/C 003
  Frankas, E. Abstracta botanica:   Cryptogams in the phyllosphere systamatics, distribution, ecology and use BR/Fe 001
  Gangulee, H.G. Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 1 BR/Gh 001
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 2 BR/Gh 002
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 3 BR/Gh 003
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 4 BR/Gh 004
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 5 BR/Gh 005
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 8 BR/Gh 006
  Inoue, Hiroshi Studies on Cryptogams   in Southern Peru BR/Ih 002
    Studies on   Cryptograms in Southern Chile BR/Ih 001
  Iwatsuki, Zennoske Coloured illustration   of Bryophyte of Japan BR/I 001
  Lin, Shan-Hsiung Bryophytes of Meifeng   of Taiwan BR/Ls 001
    The liverwort flora   of Taiwan BR/Ls 002-C1
      BR/Ls 002-C2
  Noguchi, Akira Illustrated Moss   flora of Japan part 1 BR/Na 001
    Illustrated Moss   flora of Japan part 2 BR/Na 002
    Illustrated Moss   flora of Japan part 3 BR/Na 003
    Illustrated Moss   flora of Japan part 4 BR/Na 004
    Illustrated Moss   flora of Japan part 5 BR/Na 005
  Pan-Cheng, Wu Flora Bryophytarum   sinicorum vol 6 BR/Pw 001
  Tsuechih, Ku Flora republicae   popularris sinicae tomus 52(1) BR/Tu 001
  Unknown Author Hsin Yin city green   resources guide book BR/UA 003
    Unknown Title BR/UA 002
  Unknown Author  Mosses of Taiwan BR/UA 005
    Unknown Title BR/UA 004
    Unknown Title  BR/UA 001-C1
      BR/UA 001-C2
      BR/UA 001-C3
  Xingjiang, Lai Flora Bryophytarum   sinicorum vol 3 BR/X 003
    Flora Yunnanica Tomus   18 BR/X 002
    The series of the   scientific expedition to Quinghai-xizang plateau BR/X 001
CM Asahina, Yasuhiko Mikrochemischer   Nachweis der Flechtenstoffe CM/Ay 001
(Chemistry) Culberson, Chicita F. Chemical and   botanical guide to lichen products CM/Cc 001
    Secodary supplement   to Chemical and botanical guide to the Lichen products CM/Cc 002
  Gaspar, Thomas Peroxidase 1970-1980:   asurvey of their biochemical and physiological roles in higher plan CM/Gp 001
  Hawksworth, D.L. Systematics   association special volume 8 - Lichenology progress and problems: Lichen   chemotaxonomy CM/Hd 001
  Huovinen, Keijo Chromatographic   studies on the aromatics lichens substances in Cladina and Cladonia, section   Uniciales CM/Hk 001
  Mietzsch, E. Wintabolites CM/Me 001
  Turner, W.B. Fungal metabolites CM/Tw 001
  Upadhyay, Rajeev K. Advances in microbial   toxin research and its biotechnological explotation CM/U 001
EP Ahmadjian, V. Lichen physiology and   bichemistry EP/Av 001-C1
(Eco-physiology;   plant and lichens)     EP/Av 001-C2
  Barkman, J.J. Phytosociology and   ecology of cryptogamic epiphytes including a taxonomic survey and description   of their vegetation units in Europe EP/Bm 001
  Bates, Jeffrey W. bryophytes and   lichens in a changing environment  EP/Bj 001
  Brown, D.H. Lichen physiology and   cell biology EP/Bd 001
  Brown, Lester R. State of the world EP/Bl 002
    State of the world   2000 EP/Bl 003
    VITAL SIGNS 1999: The   environmental trends that are shaping our future EP/Bl 001
  Connell, Des W. Chemistry and   ecotoxicology of pollution Ep/Cd 001
  Dalby, D.H. Horizons in   lichenology EP/Dd 001
  Denison, William C. A guide to air   quality monitoring with lichens EP/Dw 001
  Farmer, Andrew M. Ecophysiological   effects of acid rain on bryophytes and lichens EP/Fd 001
  Haukioja, Erkki Report from the Kevo   subarctic research station V 13 EP/Hi 001
  kokko, Hanna Modelling for field   bilogists and other interesting people EP/Ka 001
  Kumar, Rakesh Biodeterioration of   stone in tropical environments an overview EP/Ke 001
  Larson, Douglas W. Cliff ecology pattern   and process in cliff ecosystems EP/Ld 001
  Leps, Jan Multivariate analysis   of ecological data using CANOCO EP/Lj 001
  Lowman, Margaret D. Forest canopies EP/La 001
  Makinen, Ahti Biomonitoring of   atmospheric heavy metal deposition in Estonia A chemical survey of mosses in   1989 EP/Mi 001
  Makinen, Yrjo Reports from the Kevo   sunarctic research station EP/My 001
  Manuel, J. Handbook of plant   ecophysiology techniques EP/M 001
  Nimis, Pier Luigi Monitoring with   lichens - monitoring lichens EP/Np 001
  Papageorgiou, George Chlorophyll a   Fluorescence a signature of photosynthesis EP/Pg 001
  Pruhonice, Hejny Czechoslovak academy   of sciences Folia geobotanica & phytotaxonomica 22/1 EP/Ph 001
  Rao, Dhruva N. Journal of hattori   botnical laboratory v 42: Influence of heavy metal pollution on lichens and   bryophytes EP/Rh 001
  Richardson, D.H.S. Pollution monitoring   with lichens EP/Rs 001
  Roger, Manuel J. Reigosa Handbook of plant   ecophysiology techniques EP/Rm 001
  Scheidegger, Christoph Mitteilungen der   Eidgenossischen forschungsanstalt fur wald, schnee und landschaft band 70   heft 1: Conservation biology of lichenised fungi EP/Sch 001-C1
      EP/Sch 001-C2
  Singh, K.P. International society   for tropical ecology EP/Sp 001
    Tropical Ecology v   37.2 EP/Sp 003
    Tropical ecology v   38.1 EP/Sp 002
  Steubing, L. T:VS 7 Monitoring of   the air pollution by plants method and problem EP/Ste 001
  Turbin, Louise The growth and   physiology of lichen froming fungi EP/Ti 001
  Unknown Author PC-ORD Multivariate   analysis of ecological data version 2.0, 3.0 EP/UA 001
  Vicente, Carlos Surface physilogy of   lichens EP/Vc 001 
GB Bridon, Gravin D.R. BPH-2 Periodical with   botanical content V1 GB/Ba 001
(Gernaral-botany)   BPH-2 Periodical with   botanical content V2 GB/Ba 002
  Brummitt, R.K. Authors of plant   names GB/Bk 001
  Bullinger, Hans-Jorg Technology guide GB/Bh 001
  Hawksworth, D.L. Ainsworth & Bisby   's Dictionary of the fungi GB/Hd 001-C1
      GB/Hd 001-C2
  Kesting, Deon Botanical names what   they mean GB/Kd 001
  Kirk, P.M. Dictionary of the   fungi GB/Kp 001
  Launert, Edmund Biologisches   Worterbuch Deutsch-English, English-Deutsch GB/Le 001
  Lewis, Ricki Begining of life GB/Lc 001
  Smith, A. Radcliffe Three language list   of botanical name components GB/Sc 001
  Stearn, William T. Botanical latin GB/Sw 001
GL Alston, Y. Biosciences   information sources and services GL/At 001
(Gernaral-lichen) Baron, George Understanding lichens GL/Bg 001
  Galum, Margalith CRC handbook of   lichenology volume III GL/Gr 001
  Gilbert, Oliver LIchens GL/Go 001-C1
      GL/Go 001-C2
      GL/Go 001-C3
  Hawksworth, D.L. The lichenologist vol   22 no 1: A bibliographic guide to the lichen floras of the world GL/Hd 001-C1
      GL/Hd 001-C2
  Kurokawa, Syo Dr. Yasuhiko   Asahina's lichenological bibliography GL/Ks 001
  Mukerji, K.G. Biology of lichens GL/Mk 001
  Muller, Frank Dissertationes   botanicae band 295: Struktur und Dynamik von flora und Vegetation (Geholz,   Saum, Moos, Flechtengesellschaften) auf Lesesteinwallen (Steinrucken) im   Eragebirge GL/Mf 001
  Nash, Thomas Lichen Biology GL/N 001
  Purvis, O.W. LIchens GL/Po 001-C1
      GL/Po 001-C2
  Scholler, Heribert Flechten: Geschichte,   biologie, systematick, okologic, naturschutz und kulturelle bedeutung GL/She 001
  Smith, Annie Lorrain LIchens GL/Sn 001
  Vanska, Heino Ristad och Malad   aspekter pa nordisk bergkonst GL/Vh 001
MB Seifert, Keith A. Moleculas, morphology   and classification: towards monophyletic genera in the Ascomycetes (Studies   in Mycology 45) MB/Sk 001
(Microbiology) Smith, Douglas W. Biocomputer   informatics and genome projects MB/Sdo 001
  Wheeler, Quentin D. The new taxonomy MB/Wq 001
MC Allsopp, D. Microbial diversity   and ecosystem function MC/As 001
(Molecular) Avery, Simon V. Stress in yeasts and   filamentous fungi MC/Ao 001
  Duran, Ruben The genus Tilletia MC/Dr 001
  Hall, G.S. International   mycological directory MC/Hl 001
  Hawksworth, D.L. Mycologist's handbook MC/Hd 001
  McLaughlin, D.J. The mycota a   comprehensive treatise on fungi as experimental systems for base and applied   research MC/Md 001
  Petersen, Ronald H. The clavarioid fungi   of the new zealand MC/Pr 001
  Robinson, Peter M. Practical fungal   physiology MC/Rp 001
  Rogers, Donald P. A brief history of   mycology in north america MC/Rd 001
  Rossman, Amy Y. General of   bionectriaceae, hypocreaceae and nectriaceae (hypocreales, Ascomycetes)   (studies in mycology 42) MC/Ra 001
  Watling, R. Tropical mycology   volume 2 Micromycetes MC/Wr 001
  Whitaker, John R. Experiments for an   introduction to enzymology MC/Wj 001
MS Amranand, Ping Andaman STYLE, Art   & Design in Peninsular Siam MS/Ai 001
(เบ็ดเตล็ด) Anderson, Edward F. Plant and People of   the Gloden Triangle MS/Ae 001
  Ashmun, Barbara Blossom garden retreats:   creating an outdoor sanctuary MS/Ab 001
  Beek, Steve Van Destination Bangkok,   Insight Travel Library MS/B 001
    Insight city guides:   BANGKOK MS/B 002
  Chu, Valentin The Yin-Yang   Butterfly MS/Cv 001
  Cubitt, Gerald The National Parks   and other Wild Places of Thailand MS/Cg 001
  Cummings, Joe A Golden Souvenir of   Chiang Mai and Northern Thailand MS/Co 002
    A Golden Souvenir of   Laos MS/Co 001
  Ensheng, Bao Xishuangbanna-A   Nature reserve of China MS/Eb 001
  Forbes, Andrew Exciting Thailand a   visual Journey MS/Fn 001
  Graham, Mark Thailand's Vanishing   Flora and Fauna MS/Gm 001
  Hilpo, Seppo Finland, Finland   Suomi Finlande MS/Hs 001
  Ketchell, Robert Japanese gardens in a   weekend MS/Kr 001
  Lotus Image Advertising Co., Ltd. Thailand  Atlas MS/Lo 001
  Mick, Hales 212 views of central   park; experiencing new york city's jewel from every angle MS/Mh 001
  Moore, Wendy This is Malaysia MS/Mw 001
  Onishi, Shingo National Myanmar MS/Os 001
  Payne, Junaidi This is Borneo MS/P 001
  Published and distributed in Thailand by Asia Books   co.,Ltd. Thailand a   traveller's compation MS/Pad 001
  Samson, Isabelle The creative art of   Bonsai MS/Ss 001
  Schmit, Bernhard Laos MS/Sb 001
  Sisouphanthong, Bounthavy Atlas of Laos MS/S0 001
  Smit ,Tim The lost gardens of   Herigan MS/Sm oo1
  Warren, Patrizio Developing   Participatory and Integrated Watershed Management MS/W 001
  Wright, Arnold Twentieth Century   Impression of Siam MS/Wa 001
  Ziv, Daniel Bangkok inside out MS/Zd 001
  เกศินี สุธาวรางกูล ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของโลก MS/ก 001
  จำนงค์ ศรีเนาวกุล Landscape: garden,   landdevelopment, environment MS/จ 001
  ชาญ โพชนุกูล พิษจากพืช สัตว์   และจุลชีพ MS/ช 001
  หัสชัย บุญเนือง คู่มือนักเดินทาง   ทางหลวงลอยฟ้า 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน MS/ห 001
TA Ahti, Teuvo Acta botanica fennica   70: Parmelia olivecea and the allied non-isidiate and non-sorediate   corticolous lichens in the northern hemisphere TA/A 005
(Taxonomy of   lichens)   Annales botanical   societatis zoologicae botanical Fennicae Vanamo 32:1-Taxonomic studies on   reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladia) TA/A 003
    Annales botanici   societatis zoologicae botanicae fennica vanamo tom 32 no 1: Taxonomic studies   on reindeer lichens (cladonia, subgenus Cladina) TA/A 004-C1
    Annales botanici   societatis zoologicae botanicae Fennicae tom 32 no 1: Taxonomic studies on   reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladina) TA/A 004-C2
    Flora Neotropica   monograph 78.3: Cladoniaceaa TA/A 006
    Nordic lichen flora   vol 2: Physciaceae TA/A 002
    Research   report(wildlife) No.74: Preliminary studies on  woodland caribou range, especially on   lichen stands, in Ontario TA/A 001
  Allorge, P. Revue bryologique et   lichenologique fasc 1-2 TA/Ar 002-C1
      TA/Ar 002-C2
    Revue bryologique et   lichenologique fasc 4 TA/Ar 001-C1
      TA/Ar 001-C2
  Arvidsson, Lars Opera Botanica Number   67: A monograph of the lichen genus Coccocarpia TA/Al 001
  Asahina, Yasuhiko lichens of Japan Vol   3: Genus Usnea TA/Ay 001
  Awasthi, Dharni Dhar Lichenology in Indian   subcontinent TA/Ad 001
  Awasthi, Garima Journal of hattori   botanical laboratory: Lichen genus Usnea in India TA/Ag 001
  Bielczyk, Urszula The lichens and   allied fungi of the Polish Carpathians an annolated checklist TA/Bu 001
  Bird, C.D. A catalogue of the   lichens reported from alberta, Saskatchewan and Manitoba TA/Bc 001
  Brodo, Irwin M. Lichens of North   America TA/Bi 005
    Opera Botanica No 6:   Alectoria and allied genera in North America TA/Bi 001
    Syllogeus 56: guide   to the literature for the identification of North America lichens TA/Bi 003
    Syllogeus No.29:   Lichens of the Ottawa region TA/Bi 002
    The lichen of long   Island, New york: A vegetational and floristic analysis TA/Bi 004
  Brunet, Philippe Guide des Lichens 350   especes de lichens d'Europe TA/Bp 001
  Christiansen, Morgens Skytte Var flora   Kryptogramer TA/Cm 001
  Coppins, Brian John Bulletin of the   British museum(Natural history): A taxonomy study of the lichen genus Micarea   in Europe TA/Cb 001
  Cramer, J. Gesammelte   lichenologische Schriften BAND II  TA/Cj 001-C1
      TA/Cj 001-C2
  Culberson, William Louis Smithsonian   institution contributions from the united state national herbarium vol 34   part 7: The lichen genera Cetrelia and Platismatia (Parmeliceae) TA/Cw 001-C1
    Smithsonian   institution contributions from the United states national herbarium vol 34   part 7: The lichen genera Cetrelia and Plastismatia (Parmeliceae) TA/Cw 001-C2
  Degelius, Gunnar ACTA regiae   societatis scientiarum et literarum gothoburgensis: The lichen flora of the   Island of Anholt, Denmark TA/Dg 004
    ACTA regiae   societatis scientiarum et literarum gothoburgensis: The lichen flora of the   Island of Vega in Nordland, Northern Norway TA/Dg 002
    ACTA universitatis   Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses XX:2(20.2): The lichen genus   collema with special reference to the extracoropean species TA/Dg 003
    Contributions to the   lichen flora of North America TA/Dg 001
    Symbolae botanicae   upsalienses XIII:2: The lichen genus collema in Europe-morphology, taxonomy,   ecology TA/Dg 005
  Dey, Jonathan P. Description of the   fruticose lichen and foliose lichens of the high mountain areas of the   Southern Appalachans TA/Dj 001
  Dibben, Martyn J. Publication in   Biology and Geology: The chemosystematics of the lichen genus Pertusaria in   North America North of Mexico TA/Dm 001
  Dobson, Frank S. Lichens an   illustrated guide to the British and Irish species TA/Df 002-C1
      TA/Df 002-C2
    The Jorrold nature   series: Common British lichens TA/Df 001
  Dodge, Carroll william Annals of the   missouri Botanical garden 20.3: The Foliose and Fruticose Lichens of Costa   Rica.I TA/Dc 002
    Annals of the   Mussouri botanical garden: Some lichens of tropical Africa TA/Dc 001
  Elix, J.A. Bullentin of the   British museum (Natural history) botany series vol 15 no 3: A revision of the   lichen genus Xanthoparmelia in Australia TA/Ej 001
  Esslinger, Theodore L. Journal of The   hattori botanical laboratory 42: A chemosysytematic revision of the brown   Parmeliae TA/Et 001
  Filson, Rex B. Flora of Australia   supplementary series number 7: Checklist of Australian lichens and allied   fungi TA/Fr 001
  Fink, Bruce The lichen flora of   the United states TA/F 001
    United states   national herbarium 14.1: The lichen of Minesota TA/F 002
  Galloe, Olaf Natural history of   the Danish lichens: Original investigations based upon new principles Part IV TA/G 001
  Galloway, D.J. Flora of New Zealand   lichens volume 1 TA/Gd 001
    Flora of New Zealand   lichens volume 2 TA/Gd 002
  George, A.S. Flora of Australia   volume 3 TA/Gs 001
    Flora of Australia   volume 54 TA/Gs 002-C1
      TA/Gs 002-C2
  Gorts, A.R.A. Flora of the Guianas   searea of the series E: Fungi and lichens (Pyxinaceae) TA/Ga 001-C1
      TA/Ga 001-C2
  Goward, Trevor The lichen of British   Columbia illustrated keys Part 1 - Foliose and Squamulose species (special   report series 8) TA/Gt 001-C1
      TA/Gt 001-C2
  Greuter, Werner NCU-2 Names in   current use in the families Trichocomaceae, Cladoniaceae, Pinaceae, and   Lemnaceae TA/Gw 001
  Hale, Mason E. Contribution from the   United states National Herbarium Volume 36 part 4: Studies on Parmelia   subgenus Parmelia TA/H 001
    How to know the   lichens TA/H 002-C1
      TA/H 002-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 16: Morden-Smithsonian expedition to Dominica:   The lichens (Thelotremataceae) TA/H 010-C1
      TA/H 010-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 38: A revision of the Lichen family   Thelotremataceae in Panama TA/H 009-C1
      TA/H 009-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 66: A monograph of the lichen genus Parmelia   Acharius sensu stricto (Ascomycotina: Parmeliceae) TA/H 006-C1
      TA/H 006-C2
    Smithsonian   contributions to botany 10: Fine structure of the cortex in the lichen family   Parmeliaceae viewed with the scanning microscope TA/H 012
    Smithsonian   contributions to botany number 25: A revision of the lichen genus   Hypotrachyna (Parmeliceae) in tropical America TA/H 008
    Smithsonian   contributions to botany number 26: A monograph of the lichen genus Relicina   (Parmeliaceae) TA/H 004
    Smithsonian   contributions to botany number 31: A monograph of the lichen genus   Pseudoparmelia Lynge (Parmeliceae) TA/H 003
    Smithsonian   contributions to botany number 32: A monograph of the lichens genus   Bulbothrix Hale (Parmeliaceae) TA/H 007
    Smithsonian   contributions to botany number 33: A monograph of the lichen genus Parmelina   Hale(Parmeliceae) TA/H 005
    Smithsonian   contributions to botany number 4: Morden-Smithsonian expedition to dominica:   The lichens (Parmeliaceae) TA/H 011
    United statesnational   museum 36.5: A monograph of Parmelia Subgenus Amphigymnia TA/H 013
  Halonen, Pekka Studies on the lichen   genus Usnea in East Fennoscandia and Pacific North America TA/Hp 001
  Hansen, Eric steen Greenland Lichens TA/He 001
    Lichenes danici   exsiccati (including lichenicolous fungi)  TA/He 002
    Lichens groneslandici   exsiccati a museo botanico hauninse distributae TA/He 003
  Hartwig, J. Holtan Sommerfeltia 15: The   lichen genus Peltigera, exclusive of the P. canina group, in Norway TA/Hh 001
  Hauck, Markus Naturschutz und   landschaftspflege in Niedersachsen 36 TA/Hm 001
  Hawksworth, D.L. Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 14 no 2: A redisposition   of the species referred to the ascomycete genus Microthelia TA/Hd 003-C1
      TA/Hd 003-C2
    Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 9 no 1: The lichenicolous   Coelomycetes TA/Hd 004
    Checklist of british   lichen-forming, lichenicolous and allied fungi (lichenologist v12.1) TA/Hd 006
    DRAFT: Artificial   keys to the lichenicolous fungi of Great Britain, Ireland, the Channel   Islands. Iberian Peninsula, and Canary Islands TA/Hd 001
    Field studies   publication S5: Lichens of the south devon coastal schists TA/Hd 005
    Field studies vol3 no   4: The natural history of slapton ley nature reserve IV. Lichens (reprinted) TA/Hd 002
  Henssen, Aino M. Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 10 no 4: The lichen genus   Steinera TA/Ha 003-C1
      TA/Ha 003-C2
    Lichens Eine   Einfuhrung in die Flechtenkunde mit einem Beitrag von Johan Santesson 142   Abbildungen, 8 Tabellen TA/Ha 001
    Symbolae botanical   upsalienses XVIII:1 : Eine revistion der flechtenfamilien lichinaceae und   ephebaceae TA/Ha 002
  Hinds, James W. The macrolichen of   New England TA/Hj 001
  Hinneri, Sakari Publication fron the   herbarium university of Turku 2 - Reino Edvard august vaini's types in TUR-V   and other herbaria TA/Hr 001
  Hodgetts, N.G. Cladonia: a filed   guide TA/Hn 001
  Howard, Grace E. Lichens of the State   of Washington TA/Hg 001
  Jahns, Hans Martin Collins photo guide:   Ferns, Mosses & Lichens of Britain north & central Europe TA/J 002
    Sanikkaiset,   Sammalet, Jakalat TA/J 001
  Kantvilas, G. Lichens of rainforest   in tasmania and South-Eastern Australia TA/K 001
  Karnefelt, Ingvar Opera Botanica 46:   the brown fruticise species of Cetraria  TA/Ki 001
  Kershaw, K.A. The observer's book   of Lichens TA/Kk 001
  Kremer, Brodo P. Flechten, Moose,   Farne TA/Kb 001
  Kurokawa, Syo Checklist of Japanese   lichens TA/Ks 003
    Draft II: Parmelioid   lichen genera and species in Taiwan TA/Ks 001
    Incies to taxa   distribution under lichens rariores et critici exsiccata TA/Ks 002
  Lai, Ming-Jou Illustrated   macrolichens of Taiwan[1] TA/Lm 001
    Lichen checklist of   Taiwan TA/Lm 002
  Landron Concepcion, Ismael  The lichen genus   Ramalina Ach. in the West Indies with notes on its role in the vegetation of   Puerto Rico TA/Li 001
  Lucking, Robert Flora Neotropica   Monograph 103: Foliicolous lichenized fungi TA/Lb 001
  Lumbsch, H.T. Key to the genera of   Australian Lichens : apothecial crusts (Flora of Australia supplementary   series nomber 11) TA/Lh 001
  Magnusson, A.H. Lichens from Central   Asia part I TA/Ma 001
    Lichens from Central   Asia part II TA/Ma 002
  Malcolm, WM. New zealand lichens   checkiat, key and glossary TA/Ml 001
  Masuch, Georg Biologie der Flechten TA/Mg 001
  Matzer, Mario Lichenicolous   ascomycetes with fissitunicate asci on foliicolous lichens TA/Mm 001
  McCarthy, Patrick M. Flora of Australia   supplementary series Number 19: Catalogue of Australia lichens TA/Mp 004
    Flora of Australia   volume 55 TA/Mp 001
    Flora of Australia   volume 57 TA/Mp 003
    Flora of Australia   volume 58 A TA/Mp 002
  McCune, Bruce Key to the lichen   genera of the Pacific Northwest TA/Mb 002
    Macrolichens of the   Northern Rocky Mountains TA/Mb 001-C1
      TA/Mb 001-C2
    Macrolichens of the   Pacific Northwest TA/Mb 003
  Middelborg, J. Sommerfeltia 5:   Crustaceous lichenized species of the Caliciales in Norway TA/Mj 001
  Moberg, Roland ACTA universitatis   Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses XXII:1(22.1): The lichen genus   Physcia and allied genera in Fennoscandia TA/Mr 002
    LAVAR Enfalthandbok TA/Mr 001
  Myllys, Leena Phylogenetic studies   in Arthoniales (Euascomycetes)-Evidence from molecular and morphological data TA/Mn 001
  Nash III, Thomas H. Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 1 TA/N 001-C1
      TA/N 001-C2
    Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 2 TA/N 002
    Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 3 TA/N 003
  Nimis, Pier Luigi The lichens of Italy:   An annotated catalogue  TA/Np 001
  Norden, Anders Symbolae botanicae   Upsalinses 33:1-Taxonomy and phylogeny of Buellia species with Pluriseptate   spores (Lecanorales, Ascomycotina) TA/Nn 001
  Orange, Alan Lichens on trees : A   guide to some of the commonest species TA/Oa 001
  Ozenda, P. Lichens Band 6:9 TA/O 001-C1
      TA/O 001-C2
  Poelt, J. Bestimmungsschlussel   europaischer flechten 9.1 TA/Pj 003
    Bestimmungsschlussel   europaischer flechten 9.2 TA/Pj 004
    Bibliotheca   lichenologica 9: Bestimmungsschlussel europaischer Flechten-Erganzungsheft I TA/Pj 001
    Bibliotheca   lichenologica 9: Bestimmungsschlussel europaischer Flechten-Erganzungsheft II TA/Pj 002
  Purvis, O.W. Checklist of lichens   of great britain and Ireland TA/Po 002
    The lichen flora of   Great Britain and Ireland TA/Po 001
  Raven, John Edinburgh journal of   botany volume 52, No. 2 TA/Ro 001
  Redon, Jorge LIQUENES ANARTICOS TA/R 001
  Rikkinen, Jouko what's behind the   pretty colous ? photo TA/Rj 001-C1
      TA/Rj 001-C2
  Santesson, Rolf SymBolae botanicae   Upsalienses XII:1 : Foliicolous lichens I - A revision of taxonomy of the   obligately foliicolous lichenized fungi TA/Sl 001
    The lichens and   lichenicolous fungi of sweden and Norway TA/Sl 002
  Seaward, M.R.D Lichen Atlas of the   British Isles TA/Sr 001
  Seaward, M.R.D. Lichen flora of the   West Yorkshire conurbation TA/Sr 002
  Singh, Ajay Lichenology in India   subcontinent 1966-1977 TA/Sa 001
  Sipman, Harrie J. Flora Neotropica   Monograph 104: Hypotrachyna (Parmeliceae, Lichenized fungi) TA/Sh 001
  Smith, Annie Lorrain A handbook of the   British Lichen TA/Sn 001
  Sochting, Ulrik Checkliste og status   over Danmarks Laver TA/Su 002-C1
      TA/Su 002-C2
    Lichens of Bhutan -   Biodiversity and use TA/Su 001
  Steven, G. Nell Bullentin of the   British museum (Natural history) botany series vol 16 no 2: The lichen genus   Ramalina in Australia TA/Sg 001
  Swinscow, T.D.V. Macrolichens of East   Africa TA/S 001-C1
      TA/S 001-C2
  Taylor, Conan J. Biological notes No.3   the Ohio biological survey: The lichen of Ohio part 1. Foliose lichens TA/T 001
    Biological notes No.3   the Ohio biological survey: The lichen of Ohio part 2. Fruticose and   Cladoniform lichens TA/T 002
  Tehler, A. Opera Botanica 118:   the genus Schismatomma (Arthoniales, Euascomycetidae) TA/Ta 001
  Thor, Goran The foliicolous   lichens of Japan TA/Tg 001
  Thrower, S.L. Hong kong lichens TA/Ts 001
  Tibell, L. A Reappraisal of the   Taxonomy of Caliciales TA/Tl 001-C1
      TA/Tl 001-C2
    The Lichen Genus   Chaenotheca in the Northern Hemisphere TA/Tl 002
  Tonsberg, Tor Sommerfeltia 14: The   sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway TA/Tr 001-C1
      TA/Tr 001-C2
  Vetenskapsakademien, K. Svenska Arkiv for Botanik   band 26 TA/Vk 001
  Walker, F. Joy Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 13 No 1: The lichen genus   Usnea subgenus Neuropogon TA/Wf 001
  Wedin, Mats ACTA universitatis Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses 31.1: The lichen family Sphaerophoracae (Caliciales, Ascomycotina) in temperate areas of the Southern hemisphere TA/Wm 001-C1
      TA/Wm 001-C2
  Wetmore, Clifford M. Publications of the   museum Michigan state university biological series 1.11: The lichen genus   Nephroma in North and Middle America TA/Wc 001
    Publications of the   museum Michigan state university biological series 3.4: Lichens of the black   hills of South Dakota and Wyoming TA/Wc 002
  Wirth, Michael Smithsonian   contributions to botany  v 40:   Morden-Smithsonian expedition to Dominica - The lichen (Graphidaceae) TA/Wi 001
  Wirth, Volkmar Die Flechten :   Baden-Wurttembergs TA/Wv 003
    Die Flechten   Baden-Wurttembergs teil 1 TA/Wv 001
    Die Flechten   Baden-Wurttembergs teil 2 TA/Wv 002
    Farbatlas Flechten   und Moose TA/Wv 004
  Wolseley, P.A. Key to lichen genera   in Thailand with special reference to epiphytic communities part I   Macrolichens TA/Wp 001-C1
      TA/Wp 001-C2
    Lichens of tropical   forests in Thailand: A field key to characteristic epiphytic species in   Northern Thailand TA/Wp 002-C1
      TA/Wp 002-C2
  Yoshimura, Isao Journal of The   Hattori botanical laboratory 52: Lichen flora of Japan in color TA/Y 001
  Zahlbruckner, Hofrat DR.A. Dr.L. Rabenhorst's   Kryptogamen-Flora: Die Flechten TA/Z 001
  กัณฑรีย์ บุญประกอบ ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร   จากยอดเขาถึงชายทะเล TA/ก 001-C1
      TA/ก 001-C2
      TA/ก 001-C3
  วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว คู่มือนักสำรวจไลเคน TA/ว 001-C1
      TA/ว 001-C2
  สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักสืบสายลม   คู่มือสำรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง TA/ส 001-C1
      TA/ส 001-C2